Проект

Изграждане на нов мост над река Марица на пътя Плодовитово – Асеновград

Възложител
Агенция "Пътна инфраструктура"
Местоположение

Път III-667 "Плодовитово - Асеновград"

Период на реализация
август 2023 - август 2024
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане на нов мост над река Марица на пътя Плодовитово - Асеновград. Съоръжението свързва гр. Първомай със село Градина и осигурява пряка връзка от АМ „Тракия“ до първокласен път I-8 Пловдив – Хасково и ГКПП „Капитан Андреево“.

Технически характеристики

Новото мостово съоръжение позволява двупосочно преминаване, с ширина 11 м и с обща дължина от 228,55 м, заедно с дължината на устоите. Дължината на връхната конструкция е 210,8 5 м, разположена върху шест опори, на пет полета с осови дължини - 35,5; 3 х 40,95 и 51,5 м. Връхната конструкция e комбинирана – стоманена конструкция и стоманобетонова пътна плоча.

Стоманената конструкция представлява гредоскара от две главни надлъжни греди и 56 броя напречни греди. Главните стоманени греди са със съставно двойно - Т сечение, разположени успоредно през 7000 мм. Напречните греди са със стоманено сечение НЕВ600.

При устой гр. Първомай са изградени 6 броя шлицови пилоти с размери на напречното сечение 300/80 см и дълбочина 15,0 м, а при устой с. Градина и стълбове 1, 2, 3, и 4 са изпълнени изливни пилоти Ф1200 с дължина 20 и 25 м.