Проект

Компресорна станция Ихтиман

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Ихтиман,  България

Период на реализация
Септември, 2013 г. – Октомври 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител, лидер на Консорциум
Характер на работите

Реконструкцията на КС “Ихтиман”, включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.

Станцията в Ихтиман е част от трасето на преминаващия през България газопровод за Гърция и Македония. В момента се изпълнява модернизация на четири от шестте компресорни станции по мрежата за транзитен пренос на природен газ през територията на страната ни за Турция, Гърция и Македония.