Проект

Компресорна станция „Лозенец“

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Лозенец, България

Период на реализация
Септември, 2013 г. – Март 2016 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител, лидер на Консорциум
Характер на работите

Реконструкцията на КС “Лозенец”, включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.