Проект

Кръстовища на две нива на бул. „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков“

Възложител
Столична община
Местоположение

гр. София

Период на реализация
Април, 20012 г. – Ноември , 2012г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Проектиране, строителство, архитектурни и монтажни работи

Технически характеристики

Инвестиционният проект включва следните части: Геодезия, Пътни работи и ПБЗ, Канализация, Отводняване, Водоснабдяване, Конструкции – Подпорни стени и Надлези, Електроснабдителна мрежа, Електро-преустройство на правотокови кабели на СГЕТ, Телефонизация, Улично осветление, Геология, Ландшафтна архитектура, Светофарни уредби (транспортно-техническа и електро).