Проект

Летищна контролна кула на летище София

Възложител
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Местоположение

летище София

Период на реализация
Август 2011 г. – Юли 2012 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Работно проектиране и строителство „до ключ“.

Технически характеристики
  • РЗП  2 400 кв.м.
  • Височината на сградата  50м.
  • В проекта прецизно са обмислени и проектирани разположението, функционалното определяне на работните места, площта за оперативната зала за обслужване на въздушното движение и метеорологично обслужване, изискванията за обзор към полосата за излитане и кацане (ПИК) и подходите, излаз на открита площадка за наблюдение и др.
  • Изготвен е анализ по определяне на работните места на ръководителите на полети и редът за разполагане на позициите в контролната зала на новата летищна контролна кула.