Проект

Магистрала Струма, ЛОТ 1

Възложител
Агенция "Пътна инфраструктура“
Местоположение

Долна Диканя - Дупница, от КМ 305+220 ДО КМ 322+000

Период на реализация
01.10.2011 г.- 01.09.2013 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Лот 1 на АМ “Струма” е с дължина 16.780 км, започващи от края на изпълнения участък Даскалово – Долна Диканя при км 305+220 и завършва при км 322+000.
Проектът за изграждане на  участъка включва строителството на 15 /петнадесет/ големи съоръжения, в това число – два селскостопански подлеза, един селскостопански надлез, пет многоотворни моста, най-високият от които е 26 метров виадукт.

Технически характеристики

Габаритът на автомагистралата е А-29 и включва:

– 2х2 ленти за движение – 2 х (2х3.75) = 15 м
– 2х2 асфалтови водещи ивици – 2 х (2х0.75) = 3 м
– 2х1 ивици за принудително спиране – 2 х 2.50 = 5 м
– 2х1 банкета – 2 х 1.25 = 2.50 м
– средна разделителна ивица = 3.50 м
Общо: 29 м

Категория на движението – много тежко