Проект

Национална галерия „Квадрат 500“

Възложител
Министерство на културата на Република България
Местоположение

София, площад Александър Невски

Период на реализация
Юни, 2011г. – Юни, 2013 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Етап 1 на обект Национален музеен комплекс бе завършен през месец юни 2014 г. по програма за финансиране на Европейския фонд за регионално развитие. Комплексът се намира в историческото ядро на София и събира под един покрив двете най-ценни художествени колекции в страната: колекцията на Националната художествена галерия и колекцията на Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Технически характеристики

Проектът комбинира нова и съществуваща тъкън като организира функциите на комплекса около отворен скулптурен двор представляващ символичното сърце на музея. Създаденото ново културно пространство може да бъде използвано за експониране на изкуство както и за организирането на специални обществени събития. Визуална свързаност и пространствена ориентация в комплекса се постига, чрез стратегическо използване на стъклени елементи. Освен експозиционни зали за постоянните колекции, Етап 1 на музея включва административни офиси, реставрационни лаборатории, депа за съхранение на изкуство, образователен център и кафе-тераса гледаща към града.

Музейният комплекс използва редица активни и пасивни устойчиви стратегии с цел постигане на висока енергоефективност и идеален музеен микроклимат. Повдигнати кухи подове разделени на сектори доставят климатизиран въздух до експозиционните зали чрез бавно подаване. Температурата и влажността на въздуха се следи и контролира индивидуално по сектори чрез датчици, което позволява на ОВК системата да реагира гъвкаво стрямо променящите се топлинни натоварвания в сградата. Геометрията на покривните засенчващи елементи е калкулирана да блокира директната слънчева светлина и да пропуска само разсеяна светлина в експозиционните зали. Тази технологично напреднала система за контрол на дневната светлина работи в комбинация с изкуствено осветление, което реагира динамично спрямо променящите се външни условия. Работата на всички системи в комплекса се синхронизира от централна Система за сграден мениджмънт (BMS), което позволява да се постигне висока степен на енергоспестяване.

От пасивните стратегии използвани в проекта като зелени покриви и стъкла с висок изолационен коефицент, най-иновативно е решението за консервиране на историческите фасади на комплекса по бул. Левски и ул. Московска. Композитния метод на строителство (тухли, варовик и оловни скоби) изискваше предложение, което да запази оригиналния микроклимат на конструкцията. Реализираното решение разчита на вентилируема кухина която гарантира еднаква температура и влажност от двете стратни на фасадата като по този начин предовратява мигрирането на влага и спира рушителните процеси. Това новаторско решение отговаря на Европейските изолационни и енергоспестяващи норми и същевременно гарантира запазването на историческите фасадите в оригиналния им вид.