Проект

Производствена база на „Ролпласт Груп“

Възложител
„Ролпласт Груп“ АД
Местоположение

Костинброд, България

Период на реализация
Реализирани са четири проектни етапа в периода 2013 – 2018
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Технически характеристики

Предприятие за производство на прозорци и стъклопакети с прилежащи към него офиси, складове и производствени сгради с четири подобекта и обща застроена площ от 23 454 м².