Проект

ПСОВ Аркутино

Възложител
„ГБС Инвест“
Местоположение

Нос Хумата, община Созопол, България

Период на реализация
Януари, 2007г. – Юни, 2008г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Инвеститор и главен изпълнител
Характер на работите

Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води с дълбоководно заустване

Технически характеристики
  • ПОСВ „Аркутино“  е част от проекта за изграждане на ваканционен комплекс „Св. Тома“.
  • Технологичният цикъл включва пълно механично и био­логично пречистване с отстраняване на азота и фосфора, както и пречистване на отпадъчните води от промивката на филтрите от плувните басейни.
  •  Пречистените води се отвеждат навътре в морето, на разстояние повече от една морска миля (1852 м). Това е постигнато с т.нар. дълбоководно заустване, което е първото по рода си в България.
  • Изградена е тръба, положена първоначално под дъното на морето на разстояние до 300 м от брега, която след това продължава по дъното. По цялото си протежение тръбата е фиксирана с бетонови блокове, разположени на точно определени разстояния с оглед на противодействие на морските вълнения при различни климатични условия.
  • В големия си процент строителните работи са извършени от водолзни екипи
  • Диаметърът на дълбоководното заустване позволява в бъдеще време увеличение количеството на преминаващите през него води.
  •  Материалът на тръбопровода е полиетилен с висока плътност, гарантиращ на съоръжението дълъг експлоатационен период и по-добра механична якост при динамични натоварвания.