Проект

ПСОВ Хисаря

Възложител
Община Хисаря
Местоположение

гр. Хисаря, България

Период на реализация
Януари, 2009 г. – Февруари, 2011г
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен проектант и изпълнител на обекта до ключ
Характер на работите

Проектиране, строителство и оборудване на пречиствателна станция за отпадни води

Технически характеристики
  • Пречиствателната станция за отпадни води е първият етап от интегрирания проект за подобряване на водния цикъл на град Хисаря. Съоръжението притежава всички три степени на пречистване (механично, биологично и третично).
  • Капацитетът на станцията е 25 хил. еквивалентни жители, или три пъти повече от постоянното население, което ще позволи на Хисаря да се развива като балнеологичен курортен център, съхранявайки своите природни богатства.
  •  Изградената инфраструктура на станцията включва съоръжения, сгради и комуникации, предназначени да пречистват градските отпадъчни води до степен, позволяваща заустването им в река Синята река, определена като водоприемник втора категория (чувствителна) зона.
  • Цялото технологично оборудване и SKADA – системата за автоматизирано управление, e по проект на „Биогест интернационал“ ООД и е комплексна доставка от Германия, произведена съгласно DIN и актуалните европейски норми от висококачествена стомана.
  • След преценка на различни алтернативни технологични концепции е избран вариант за биологична ПСОВ, работеща на доказалия се принцип с активна утайка по иновативната SBR технология.
  •  Особено качество на избраната технология на експлоатация на ПСОВ представлява обстоятелството, че SBR биостъпалото се състои от три независимо едно от друго работещи стъпала, които могат да се експлоатират заедно и поотделно в зависимост от натоварването през различните сезони.
  • Стабилизираната, уплътнена и обезводнена излишна утайка може успешно да се използва като строителен материал при строежа на пътища, рекултивация на депа след смесване с вар.
  • Управлението на техниката на ПСОВ се осъществява централно от SCADA система с възможност за дистанционно управление от централния офис на „Биогест интернационал“ в Германия.