Проект

Реконструкция на бул. „Брюксел“

Възложител
„Столична община”
Местоположение

бул. Брюксел, София

Период на реализация
Юли, 2010 г. –Ноември 2010 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Реконструкция и рехабилитация

Технически характеристики
 • Обновеният булевард е изпълнен за 2,5 пъти по кратък срок – 122 календарни дни, в сравнение със срока по договор за строителство, който е 305 календарни дни. Работите започнаха на 28.07.2010г. и завършиха на 28.11.2010г. Гаранционен период – 5 години.
 • Дължина на реконструираният път – 2 платна по 2 180 метра или общо 4 360 метра, от които пътна част извън съоръжението 88 м и естакада – 2 по 2 136 м с обща дължина 4 272 м.
 • Изпълнени са строително-монтажни работи като нови еластични предпазни огради и парапети – общо 10 800 м;
 • Нова хидроизолация – 32 400 м2, от които 1 400 м2 специална хидроизолация на стоманения мост;
 • Бетонови работи – нов изравнителен бетон и тротоарни блокове – общо 8 800 м3;
 • Нови дилатационни фуги – 46 броя по 10.65 м;
 • Асфалтова настилка – общо количество 32 700 м2 или 8 000 тона;
 • Саниране на стоманената и стоманобетоновата мостова конструкция.
 • Направена е колекторна отводнителна система за отвеждане на дъждовните води, както и ремонт на уличното осветление.
 • Монтирана е единична еластична ограда във външен тротоарен блок с шина с три вълни по европейски стандарт.
 • За първи път в България на този обект са изпълнени шумозащитни екрани – с обща дължина 1320 метра. Акустичните нива на шум бяха над граничните допустими норми. С тези екрани се постига намаляване на шума под границите на допустимото.
 • Изпълнени са пана срещу заслепяване по европейски стандарт, които също се правят за първи път в България.
 • Направени са и цветни зони (1340 бр.цветя), които ще допринасят за добрия естетически вид на булеварда. Цветята са бяло, зелено и червено, каквото е българското знаме.