Проект

Реконструкция на мост „Чавдар“

Възложител
Столична община
Местоположение

София, България

Период на реализация
юли 2011- септември 2011
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Реконструкция и укрепване