Проект

Стоматологична поликлиника с травматологично отделение

Възложител
„Mосковски Североизточен Административен Район“
Местоположение

гр. Москва, Руска Федерация

Период на реализация
Юли, 1996 – Ноември, 1997
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Изпълнение “под ключ” на цялостно обновяване
  • Луксозни довършителни работи
  • Специфично медицинско оборудване и обзавеждане
  • Сградни и площадкови инженерни системи
  • Благоустрояване
Технически характеристики
  • РЗП: 8 910 м2
  • Стоматологична поликлиника: 8-етажна сграда; капацитет – 750 посещения на смяна; вкл.
  • Стоматологични лаборатории, 12 работни конфигурации ( 3 – хирургически); травматологична клиника – вкл. рентгеново отделение, хирургия и стационар за терапия
  • Станция за обработка на медицински отпадъци