Проект

Транспортен възел „Лъвов мост”

Възложител
Столична община
Местоположение

София

Период на реализация
Февруари, 20014 г. – Юни , 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Историческият паметник Лъвов мост, построен през 1889 г., преминава над Владайска река и е разположен на кръстовището на булевард „Мария Луиза“ и булевард „Сливница“, като свързва Централната жп гара и Централната автогара с центъра и други части на града. В непосредствена близост до моста и кръстовището се намира и едноименният площад „Лъвов мост“.

Проектът „ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „ЛЪВОВ МОСТ““ представлява:

Реконструкция на съществуващото кръстовище чрез изграждане на нов транспортен възел на три нива за три вида транспорт – автомобилен, трамваен и метро и включва:

  • Изпълнение на конструкции: два броя тунели за директните платна и 2 броя мостове на кръговото движение;
  • Реконструкция на инженерната инфраструктура: в т. ч. канализации, водопроводи, топлопроводи, преустройство на правотокови кабели, преустройство на контактна мрежа, ел.снабдителна мрежа, телекомуникации;
  • Пътни работи при оразмерително натоварване 11.5 т/ос на пътната настилка в т.ч. реконструкция на трамваен релсов път;
  • Паркоустройство, вкл. автоматизирана поливна система;
  • Реставрация, консервация, художествено и ефектно осветление на „Лъвов мост“ и прилежащото пространство, както и озеленяване и паркоустройство.