Проект

Язовир „Пловдивци“

Възложител
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България
Местоположение

Съоръжението е разположено в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция

Период на реализация
февруари 2015 г.- декември 2017 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Лидер на консорциум
Характер на работите

Хидровъзел „Пловдивци“ се състои от земнонасипна язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма; горен отбивен яз, вграден в тялото на стената; шахтов преливник, съчетан с водовземна кула; основен изпускател, отбивна и облекчителна галерия и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).