Проект

Южна дъга на Софийски околовръстен път

Възложител
„Агенция пътна инфраструктура“
Местоположение

Софийски Околовръстен път

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
 • Разчистване на площадка
 • Масови и специализирани изкопи
 • Инженерни мрежи и съоръжения
 • Укрепителни и подпорни стени
 • Мостове и естакади
 • Изграждане на водостоци
 • Пилотно и плоско фундиране
 • Армонасипни стени
 • Укрепване на магистрални водопроводи
 • Преместване на ЕЛ мрежи и съоръжения
 • Корекция на реки
Период на реализация

Етап 1: Реконструкция и разширение на Софийския околовръстен път от Бояна до бул. „Симеоновско шосе“ – завършен през юни 2010 г.

Етап 2: Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на Софийския околовръстен път в участъка от км 41+100 до км 44+720“ се изпълнява по оперативна програма „Регионално развитие“. Проектът обхваща участък с дължина 3583 метра, от който 1443 метра е рехабилитация и 2140 метра – реконструкция. Предстои да бъде завърършен през юни 2012 г.