Проект

Жилищно градче „Ростов на Дон“

Възложител
Министерство на отбраната на Руска Федерация
Местоположение

Ростов на Дон, Русия

Период на реализация
Декември, 1993 – Април, 1996
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен подизпълнител
Характер на работите
 • Работен проект, инженеринг и строителство “под ключ” на жилищно градче
 • Доставка и монтаж на материали, оборудване и обзавеждане съгласно изискванията на ДИН и СНиП
 • Довършителни работи: фасадни и интериорни
 • Прилежаща инженерна инфраструктура-мрежи и съоръжения
 • Благоустройство и озеленяване
Технически характеристики
 • 19 жилищни сгради с 1896 апартамента -117 373 м2
 • 2 детски градини за 120 деца всяка
 • Училище за 33 класа
 • Поликлиника за 330 посещения в смяна
 • Търговски и културен център
 • Mагазини,банка и др.вградени помещения в жилищните сгради
 • Благоустройство – улици, площадки – 65 000 м2