Логистична база „Транспрес“

Възложител: 

„Транспрес Сервиз“ ЕООД

 

Местоположение:

с. Гурмазово, община Божурище

 

Период на реализация:

юни 2021 г. – ноември 2022 г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител

 

Характер на работите:

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи

Базата е разположена на общо 40 дка площ и ще оперира като най-голямата крос-докинг платформа за палетни пратки в страната.

Центърът разполага с 60 рампи за едновременно товарене и разтоварване на 60 камиона, складове, зона за разпределение на пратки и офисна част. Капацитетът е до 12 000 тона или 15 000 палета обработени товари за денонощие и над 4 млн. палети за година при 24/7 режим на работа по стандартите на глобална компания. Паркинг зоната може да поеме до 100 камиона и 300 автомобила.

Халето за обработка на пратки и зоната за допълнителна обработка и комплектовка са осигурени с автоматична пожарогасителна инсталация АПГИ с вода. Изградени са и външните и вътрешни ВиК връзки.

В проекта са предвидени няколко типа настилки: Трошенокаменна с паважна настилка за паркинг на тежкотоварни камиони. паважна настилка за основните алеи, паркинг около сградата и тротоари.

РЗП: 8574.74 кв. м.

transpress