Aдминистративна сграда на Международна Банка за Икономическо Развитие

Възложител:

„Внешекономбанк“

Местоположение:

Москва, Русия

Период на реализация:

Януари, 1988г. – Maрт, 1991г.

Роля на ГБС в проекта

Подизпълнител

Характер на работите

  • Строителство на банкова офис сграда
  • Луксозни довършителни работи
mbis cover