Административна сграда на „Национална Агенция по приходите“

Възложител:

Министерство на финансите – „Национална Агенция по приходите”

Местоположение:

Пловдив, България

Период на реализация:

Ноември, 2003г. – Юни, 2004г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

  • Цялостна вътрешна реконструкция
  • Фасадна облицовка, дограма, покрив
  • Разширение

Технически характеристики

РЗП: 6 600 м2 – реконструкция

РЗП: 120 м2 – ново строителство

.

NAR1 1