Административна сграда на „Ръководство на въздушното движение”

Възложител:

Главна дирекция “Ръководство на въздушното движение”

Местоположение:

гр. София, Република България

Период на реализация:

Декември, 1998 – Март, 2001

Tехнически характеристики:

  • РЗП 40 000 m2
  • Основни технически данни съгласно следните стандарти : BS; DIN; EU; ASTM; ASA и ISO и ISO 9001 – стандарт за качество
  • Инженерни системи, управлявани от BMS (Building Management System) и др.
rvd cover