Административна сграда на „Сметната Палата“

Възложител:

Сметна Палата на Република България

Местоположение:

ул. Екзарх Йосиф №37, гр. София

Период на реализация:

Януари, 2006г. – Април, 2007г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен Изпълнител

Характер на работите

  • Инженерингово изпълнение на oсновен ремонт и вътрешно преустройство:
  • Kонструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”. Инженерни системи.

Технически характеристики

  • РЗП-5800 кв.м
  • 9-етажна сграда със сутерен и покривна терасa
smetnapalata cover