Апартаментен комплекс „Боровец Гардънс“ етап 2

Възложител:

„ГБС-Инвест“ ЕАД

 

Местоположение:

курорт Боровец, България

 

Период на реализация:

август 2019г. – декември 2020г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител „Главболгарстрой“ АД

 

Характер на работите:

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи „до ключ“

 

Някои технически характеристики:

РЗП: 9 510,71 кв.м

Брой апартаменти: 182

Новостроящите се тела А, Б и Е са ситуирани максимално функционално върху терена, като това предполага оптимално запазване на съществуващата висока дървесна растителност и спортна зона с тенис кортове. Проектирана с монолитна гредова стоманобетонна конструкция върху обща фундаментна плоча, сградата е съобразена и с естествения наклон на терена.

Основната концепция за сградата е тя да бъде изпълнена като отделна самостоятелна сграда, осигурена с търговски площи в характерната за алпийските курорти архитектура. Покривите са скатни с наклони, отговарящи на изискванията на региона.

Връзките между нивата се осъществяват посредством пет основни вертикални комуникации, които включват пет обслужващи асансьора, две двураменни и три трираменни стълби.

Паркирането е решено в рамките на имота и отговаря на нуждите на новопроектираните сгради.

Повече за проекта на borovetsgardens.bg

borovets-gardens-