City Center Sofia

Възложител:

„Стройтаун“ ООД

Местоположение:

гр. София, България

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Период на реализация:

Август, 2004 г. – Февруари, 2006 г.

РЗП: 43 192м2

ccs cover