G Tower

Възложител:

Главболгарстрой АД

Местоположение:

София, България

Период на реализация:

Януари, 2017 г. – Декември, 2018г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Инвеститор, главен изпълнител

Характер на работите
  • Груб строеж
  • Довършителни работи
  • Вертикална планировка, озеленяване
  • Улична и тротоарна настилка
Някои технически характеристики
  • 88 апартамента
  • 19 етажа
  • РЗП: 8031 м2

G-Tower е нова висока жилищна сграда, която има за цел чрез средствата на архитектурата да създаде нови качества на локацията, и да търси решения на на чувствителни теми, като сигурността на обитателите и формирането на локални общности. Сградата ще е издигната във височина, като по този начин се освобожди и допълнително пространство на терена за отдих, спорт и социални контакти на обитателите.

G-Tower-