ГПСОВ Тутракан

Възложител:

Община Тутракан

 

Местоположение:

гр.Тутракан

 

Период на реализация:

април 2019г. – декември 2021г.

 

Главен изпълнител:

ДЗЗД „ГПСОВ ТУТРАКАН 2019″

„Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой Интернешънал“ АД, „ГБС-Варна“ АД

 

Характер на работите:

Проектиране и строителство на „Инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане на канализационна мрежа в град Тутракан“, в това число изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала.

gpsov-tutrakan