Клиника за неотложна помощ , гр. Атирау

Възложител:

„Боб Дастмалчи, Тенгизшевроил“ ООД

Местоположение:

гр. Атирау, Казахстан

Период на реализация:

Февруари, 1997г. – Март, 1998г.

Роля на „Главболгарстрой“  в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

  • Строителство на нова сграда към съществуващата болница
  • Проектиране и строителство “под ключ” на специализирана болница за спешна медицинска помощ, изгаряния и сърдечно-съдова хирургия

Технически характеристики

  • Клиника за спешна медицинска помощ; отделение за изгаряния; кардиология и хирургия; 3 операционни зали; 2 травматологични зали; 4 отделения за интензивна терапия; стационар с 46 легла
  • Технологично проектиране, доставка и монтаж на специални системи и мебели;
  • Изпълнение на всички сградни инженерни системи и цялостната инфраструктура
atirau klinic1