Книжна борса „Искър“

Възложител:

Полиграфически комбинат „Димитър Благоев” ООД

Местоположение:

ул. „Поручик Христо Топракчиев” №11, гр. София

Период на реализация:

Август 2008г.- Май 2009г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен Изпълнител

Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”

Технически характеристики

Търговски център за търговия на едро с книги и книжна конфекция

knborsa cover