Компресорна станция Странджа

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

Местоположение:

Странджа, България

Период на реализация:

Септември, 2013 г. – Април 2016 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен Изпълнител, лидер на Консорциум

Характер на работите:

Реконструкцията на КС “Странджа” включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.