Компресорна станция Петрич

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

Местоположение:

Петрич,  България

Период на реализация:

Септември, 2013 г. – Юни 2016 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен Изпълнител, лидер на Консорциум

Характер на работите:

Реконструкцията на КС “Петрич”, включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.

Новеното съоръжение дава възможност за работа в пълен реверсивен режим и доставки двупосочен обмен на пълния капацитет от 3 млрд.м3/год. газ с Гърция.

petrich800