Кръстовища на две нива на бул. „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков“

Възложител:

Столична община

Местоположение:

гр. София

Период на реализация:

Април, 20012 г. – Ноември , 2012г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

Проектиране, строителство, архитектурни и монтажни работи

Tехнически характеристики

Инвестиционният проект включва следните части: Геодезия, Пътни работи и ПБЗ, Канализация, Отводняване, Водоснабдяване, Конструкции – Подпорни стени и Надлези, Електроснабдителна мрежа, Електро-преустройство на правотокови кабели на СГЕТ, Телефонизация, Улично осветление, Геология, Ландшафтна архитектура, Светофарни уредби (транспортно-техническа и електро).

tvkula