„Кумколско“ нефтено находище

Възложител:

ГАО “Южнефтегаз”, Къзълорда

Местоположение:

Кум-Кол, Република Казахстан

Период на реализация:

Април, 1991г. – Април, 1993г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Подизпълнител

Характер на работите:

  • Ново строителство
  • Разширение на обектите на Кумколското нефтено находище

Някои технически характеристики:

  • Площадкови мрежи и тръбопроводи;
  • Технологични нефтопроводи;
  • Резервоари за масла и горива;
  • Столова за 3 000 човека;
  • Станция за биопречистване;
  • Опитен участък;
  • Временно селище за нефтодобивниците
Kumkol cover