Летищна контролна кула на Летище София

Възложител:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“

Местоположение:

Летище София

Период на реализация:

Август 2011 г.  – Юли 2012 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

Работно проектиране и строителство „до ключ“

Технически характеристики

  •  РЗП  2 400 кв.м.
  •  Височината на сградата  50м.
  • В проекта прецизно са обмислени и проектирани разположението, функционалното определяне на работните места, площта за оперативната зала за обслужване на въздушното движение и метеорологично обслужване, изискванията за обзор към полосата за излитане и кацане (ПИК) и подходите, излаз на открита площадка за наблюдение и др.
  • Изготвен е анализ по определяне на работните места на ръководителите на полети и редът за разполагане на позициите в контролната зала на новата летищна контролна кула.

 


letkula cover