Модернизация на КС Ихтиман, Лозенец и Петрич – етап 2

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

 

Местоположение:

КС Ихтиман, КС Лозенец, КС Петрич

 

Период на реализация:

март 2019г. – август 2021г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител

 

Характер на работите:

Модернизация на компресорни станции Ихтиман, Лозенец и Петрич –  етап 2

Модернизацията на компресорните станции включва включва интегриране на общо 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати – по един за КС Ихтиман и КС Петрич и два нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати при КС Лозенец. Както и в етап 1, в изпълнението на проекта участва американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на агрегатите.

lz1920