Офис сграда Банка ДСК

Възложител:

Банка ДСК ЕАД

Местоположение:

гр. София, ул. Московска №19

Период на реализация:

Септември, 2007г. – Август , 2008г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

  • Преустройство и пристройка на сградата на Банка ДСК
  • Груб строеж – земни работи, стоманобетонови работи

Tехнически характеристики

  • Сградата се състои от четири подземни паркинг полунива, свързани с двулентови рампи и седем надземни нива, на които са разположени офис площи, банков салон, заседателни зали, ресторант, технически помещения и архиви. Обособеност на сградата е  атриумът, който е проведен през всички надземни нива и е със стъклено покритие.
  • Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова безгредова конструкция. Поради голямата дълбочина на фундиране на сградата (7 – 13 м) и 100% застрояване на терена се изпълнява укрепване на строителния изкоп с изливни стоманобетонни секантни пилоти с диаметър 880 мм, анкерирани към прилежащия външно терен с активни временни инжекционни напрегнати анкери. Изпълнена е хидроизолация тип „вана“ от прехидратиран бентонит.
dsk cover