АМ “ Европа “ участък между Драгоман и Сливница

Възложител

„Агенция пътна инфраструктура“

 

Местоположение

Калотина – п.в. Храбърско от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки

 

Период на реализация

Декември 2018г. – Декември 2021г.

 

Роля на „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство“ АД в проекта

Главен изпълнител

 

Характер на работите

Проектиране и строителство на 16,98 км от път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път в участъка между Драгоман и Сливница от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки.

Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул – Калкута и е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. Срокът на договора е 910 календарни дни, от които 180 дни са за изработването на техническия проект, а 730 дни са за строителство.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.

AM Kalotina 360x255