Полиграфия Офис Център Фаза II

Възложител:
AG Capital, Northridge Capital

Местоположение:
София, България

Период на реализация:
Юли 2016 г.- Октомври 2017 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
Конструктивни, архитектурно-строителни, реставрационни и инсталационни работи

Технически характеристики
РЗП : 12 600 кв.м

pol