Посолство на Федерална Република Германия в София

Възложител:
Федерална Република Германия

Местоположение:
София, България

Период на реализация:
декември 2018 г. – юли 2021 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:
Главен изпълнител

Характер на работите:
Архитектурно-конструктивни работи

Някои технически характеристики:
ЗП : 680,96 кв.м
РЗП подземно : 736,29 кв.м
РЗП надземно : 3146,68 кв.м
РЗП общо : 3882,97 кв.м
Озеленяване (по Виза min 20%) : 45,40%

stage-back