Посолство на Федерална Република Германия в София

Възложител:
Федерална Република Германия

Местоположение:
София, България

Период на реализация:
декември 2018г. – юли 2021г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:
Главен изпълнител

Характер на работите:

Архитектурно-конструктивни работи

Някои технически характеристики:

ЗП : 680,96 кв.м

РЗП подземно : 736,29 кв.м

РЗП надземно : 3146,68 кв.м

РЗП общо : 3882,97 кв.м

Озеленяване (по Виза min 20%) : 45,40%