Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа“

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

Местоположение:

от КС „Странджа“ до границата с Република Турция

Период на реализация:

2018г. – 2019г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител

Характер на работите:

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап: Преносен газопровод DN1200 с дължина 11км от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2.

prenosen-gazoprovod-km-