Производствена база на „Ролпласт Груп“

Възложител:
„Ролпласт Груп“ АД

Местоположение:
Костинброд, България

Период на реализация:
Реализирани са четири проектни етапа в периода 2013г. – 2018г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:
Главен изпълнител

Характеристики:
Предприятие за производство на прозорци и стъклопакети с прилежащи към него офиси, складове и производствени сгради с четири подобекта и обща застроена площ от 23 454 м2.

Rolplast