ПСОВ Габрово

Възложител:

Община Габрово

Местоположение:

Габрово, България

Период на реализация:

2013 г. –  2015 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

След строителство от около две години ПСОВ Габрово бе пусната в експлоатация в края на 2014 година (механично пречистване и биологично стъпало) и май 2015 (обработка на утайката). ПСОВ е проектирана и изградена за натоварване от около 100.000 EЖ и дневно количество отпадъчна вода при сухо време от около 20.000 m³. Поради това новата ПСОВ е една от големите пречиствателни станции, които са построени до сега в България.

Отговорен за реализирането на ПСОВ беше Консорциум Главболгарстрой АД, Биогест Интернационал ГмбХ, Бора ООД“, който имаше трудната задача от една страна да санира съществуващата ПСОВ (построена през 1985 г.) и от друга – да я разшири така, че тя да отговаря на съвременните технологични изисквания.

Въпреки че за общата структура на ПСОВ бе предоставен Идеен проект, задача на Консорциума беше да оптимизира това решение.

PSOV Gabrovo