Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София

Възложител:

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Местоположение:

София. бул.“Кн. Мария- Луиза“ №102.

Период на реализация:

Август 2013 г. – Март  2016 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

Проектиране, конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”, в т.ч.: Изградена многофункционална спортна зала с обща площ 2 200м2.

centralstation cover