Реконструкция и разширение на СБАЛ “Св. Екатерина“

Възложител:

СБАЛ “Св. Екатерина”

Местоположение:

гр. София, Република България

Период на реализация:

2002г. – 2003г

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

 • Строителство “под ключ”
 • Реконструкция на специализираната клиника “Св. Екатерина”- блокове 1 и 2
 • Довършителни работи: фасадни и интериорни
 • Компютъризация на всички работни места и връзка с компютъра – майка на болницата;
 • Благоустройство на околосградното пространство, подходи, рампи, стълби, настилки и озеленяване
 • Сградни инженерни системи

Някои технически характеристики

 • РЗП 2 880 м2
 • Сектори функционална диагностика
 • Лечебно-спомагателни (аптека)
 • Стопански и обслужващи звена
 • Учебно- административен сектор
ekaterina