Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340

Възложител:
Агенция „Пътна инфраструктура“

Изпълнител:
„ГБС Инфраструктурно строителство” АД

Консултант/Инженер по договора:
ОБЕДИНЕНИЕ „СОП-ЮГ 2018“

Местоположение:
участък от път II-18 от км 35 до км 41, гр.София

Управляващ орган:
Агенция „Пътна инфраструктура“

Период на реализация:
2019 г. – 2021 г.

Характер на работите:
Строителство на 6 км от Софийски околовръстен път II-18 в отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“.

Проектът предвижда изграждане на две платна с по 3 ленти за движение в посока или общо 6 ленти, средна разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе, 2 локални платна с по две ленти за движение и тротоари.

Пресичането на Софийския околовръстен път с по-големите пътни артерии в района ще се осъществява чрез 4 пътни възела – п. в. „Стар Лозенски път“, п. в. Патриарх Герман“, п. в. „Самоковско шосе“, п. в. „Младост“. Предвидено е изграждане на 3 пешеходни надлеза и мостове над р. Искър и р. Кална, водопроводи, канализация, телекомуникации, улично осветление и газоразпределителна мрежа, както и изместване на инженерни съоръжения и др.

SOP-