Стоматологична поликлиника с травматологично отделение

Възложител:

„Mосковски Североизточен Административен Район“

Местоположение:

гр. Москва, Руска Федерация

Период на реализация:

Юли, 1996 – Ноември, 1997

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

  • Изпълнение “под ключ” на цялостно обновяване
  • Луксозни довършителни работи
  • Специфично медицинско оборудване и обзавеждане
  • Сградни и площадкови инженерни системи
  • Благоустрояване

Някои технически характеристики

  • РЗП: 8 910 м2
  • Стоматологична поликлиника: 8-етажна сграда; капацитет – 750 посещения на смяна; вкл.
  • Стоматологични лаборатории, 12 работни конфигурации ( 3 – хирургически); травматологична клиника – вкл. рентгеново отделение, хирургия и стационар за терапия
  • Станция за обработка на медицински отпадъци
stomatologichna cover