Транзитен газопровод за Турция

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

Местоположение:

Участък от КС „Лозенец” до ОС „Недялско”

Период на реализация:

Април, 2016 г. – Февруари 2018 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен Изпълнител, лидер на Консорциум

Характер на работите:

СМР и въвеждане в експлоатация на строеж: „Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско”.

  • Временно строителство;
  • Организация на строителството, подготвителни и спомагателни работи;
  • Доставка на всички необхoдими  материали и оборудване;
  • СМР по всички части на проекта;
  • Контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания (72 часови проби в експлоатационни условия);
  • Съставяне на строителни книжа;
  • Дейности по съгласуване и въвеждане в експлоатация;
  • Геодезически заснемания;
  • Всички дейности по техническа и биологическа рекултивация на терените;
lz800