УСБАЛ по онкология, София

Възложител:

Министерство на здравеопазването

Местоположение:

София, България

Период на реализация:

08.2012-11.2015

Роля на ,, Главболгарстрой “ в проекта:

„Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СВАЛ по Онкология – ЕАД“ София

Характер на работите:

  • Нова триетажна сграда, остъклена топла връзка към съществуваща сграда, ремонт приземен етаж на съществуваща сграда. Изпълнени монолитна конструкция,в т.ч. 4бр. бункери за линейни ускорители от баритобетон с дебелина на стените от 100см до 185см, и плоча с дебелина от 170см до 200см, Довършителни архитектурно-строителни работи, електроинсталации, ВиК инсталации, ОВК инсталации, технологични студови инсталации, външни връзки, вертикална планировка, пътни работи и озеленяване.

Технически характеристики:

  • РЗП: 4193.49м2 ново строителство и 1616.90м2 ремонт на съществуващи помещения
  • ЗП: 2105.74м2 ново строителство и 1616.90м2 ремонт на съществуващи помещения
A