Винарска изба Загрей

Възложител:

„Загрей” АД

Местоположение:

с.Татарево, България

Период на реализация:

Октомври 2004 г. – Септември 2005 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

  • Изкопни работи и укрепителна конструкция на изкопа
  • Отводнителни и дренажни работи
  • Груб строеж – земни работи, стоманобетонови работи
  • Вертикална планировка
  • Довършителни работи
zagrei cover