Зърнобаза в землището на село Слънчево

Възложител:
„КРЕМЕР – СОФИЯ“ ЕООД

Местоположение:
село Слънчево, община Аксаково, България

Период на реализация:
Януари 2018 г. – Януари 2019 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

Проектът обхваща модулна редова застройка за съхранение на 35456 м3 зърно. Оформени са три функционални звена на площадките, както следва:

Приемен сектор – авторазтоварище

Сектор за съхранение: силози 4 броя, всеки с вместимост 8864 м3

Обслужващ сектор: елеваторна кула, помещение за ел.табла и управление, бункери за експедиция, административно – битова сграда, лаборатория и др.

Технически показатели:

4 броя силози за зърно Ø22,86 м с РЗП –  1787,80 м2

Административно – битова сграда  с РЗП – 206,05м2

Лаборатория с РЗП – 103,90 м2м2

Проектът включва и изграждането на довеждащ път с дължина 516 м и изграждане на вътрешна пътна комуникационна мрежа за обслужване и достъп до всички съоръжения в имота.

picture1 1