Жилищен блок на ул.“Подуево”

Възложител:

„ГБС – София“ АД

Местоположение:

гр. София, България

Период на реализация:

2003г. – 2004г.

Роля на ГБС в проекта

Инвеститор, главен изпълнител

Характер на работите

  • Проектиране
  • Груб строеж
  • Довършителни архитектурно – строителни работи „до ключ”

Някои технически характеристики

РЗП: 5 820 м2

p